ارتباط با شرکت پارس ایده

آدرس شرکت

دفتر مرکزی : تهران، خیابان جمهوری بین خیابان ولیعصر و پل حافظ، ساختمان آلومینیوم طبقه هشتم واحد 801
آدرس فروشگاه مرکزی شرکت پارس ایده : تهران ، خیابان جمهوری بین ولیعصر و پل حافظ ، ساختمان آلومینیوم ، طبقه نهم واحد 927

تلفن دفتر مرکزی : 66745152 ، 66758704
تلفن تماس فروشگاه : 66737647 ، 40669004 ، 40669006