ارتباط با شرکت پارس ایده

آدرس شرکت

دفتر مرکزی : تهران، خیابان جمهوری بین خیابان ولیعصر و پل حافظ، ساختمان آلومینیوم طبقه هشتم واحد ۸۰۱
آدرس فروشگاه مرکزی شرکت پارس ایده : تهران ، خیابان جمهوری بین ولیعصر و پل حافظ ، ساختمان آلومینیوم ، طبقه نهم واحد ۹۲۷

تلفن دفتر مرکزی : ۶۶۷۴۵۱۵۲ ، ۶۶۷۵۸۷۰۴
تلفن تماس فروشگاه : ۶۶۷۳۷۶۴۷ ، ۴۰۶۶۹۰۰۴ ، ۴۰۶۶۹۰۰۶